หอคอยแห่งลอนดอน

หอคอยแห่งลอนดอน สถานที่ถูกกล่าวเฮี้ยนที่สุดในโลก

หอคอยแห่งลอนดอน เป็นโบราณสถานที่เก่าแก่แห่งหนึ่ง ปัจจุบันตั้งอยู่ที่กรุงลอนดอน ประเภทอังกฤษ 

อยู่ริมฝั่งแม่น้ำเทมส์ เป็นปราสาทและพระราชวังมีอายุกว่า 2 พันปีมาแล้ว 

สันนิฐานว่าถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1078 – 1080 สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าวิลเลี่ยมที่ 1 แห่งราชวงศ์อังกฤษ

ที่แห่งนี้ไม่ได้ใช้เป็นที่ประทับแต่ใช้เป็นป้องปราการมากกว่า รวมถึงสถานที่ใช้เก็บอาวุธต่างๆ

ปราสาทแห่งนี้ออกแบบสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก์ ปัจจุบันถูกรู้จักชื่อว่า หอคอยแห่งลอนดอน

นอกจากเป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์แล้ว ที่แห่งนี้ถูกขึ้นชื่อว่าเป็นสถานที่ที่หลอนและเฮี้ยนที่สุดในโลกอีกด้วย

พระเจ้าวิลเลียมที่ 1 แห่งอังกฤษ ทรงก่อตั้งหอคอยแห่งนี้ขึ้นบริเวณทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ฝั่งแม่น้ำเทมส์ 

จุดประสงค์เพื่อใช้เป็นป้อมปราการในการป้องกันการรุกรานจากชาวนอร์มันและศัตรูจากภายนอก 

อีกทั้งในเวลาต่อมาปราสาทแห่งนี้ถูกใช้เป็นที่จองจำนักโทษชั้นสูงหรือผู้ที่มียศศักดิ์ราชวงศ์ 

เช่น พระราชินีนาถอลิซาเบธที่ 1 ซึ่งถูกจองจำและสิ้นพระชมน์ในปราสาทแห่งนี้ 

นอกจากนี้ภายในปราสาทยังถูกใช้เป็นสถานที่ทรมานและประหารชีวิตนักโทษอีกด้วย

หอคอยแห่งลอนดอน

 

หอคอยแห่งลอนดอน สิ่งปลูกสร้างที่มากเรื่องราว

 

ด้วยสถานที่ที่มีประวัติศาสตร์มายาวนานทำให้ในปัจจุบันเรื่องลี้ลับของปราสาทแห่งต่างก็ถูกบอกเล่าต่อๆกันมา 

โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ดูแลภายในปราสาทว่าพวกเขามักพบเห็นวิญญาณในปราสาทแห่งนี้ 

เช่น บริเวณปราสาทซึ่งถูกเรียกว่า หอคอยเลือด เคยใช้เป็นที่คุมขังเจ้าชายสองพระองค์คือ 

พระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 5  กับ เจ้าชายริชาร์ด ดยุกออฟยอร์ก พระอนุชา 

มีเรื่องเล่าว่าในระหว่างที่เจ้าชายทั้งสองบรรทมในห้องนั้น ได้หายตัวไปอย่างลึกลับและไม่มีใครพบพระศพเลย 

บ้างก็ว่าเจ้าชายสองพระองค์ถูกลอบอุ้มหายไปบริเวณบันไดของหอคอยเลือด

ซึ่งมีผู้พบเห็นรอยเลือดเป็นทางยาว มีการเล่าจากผู้ดูแลคนหนึ่งว่า เขามักจะพบเห็นเจ้าชายทั้งสองพระองค์ยืน

อยู่บริเวณกำแพงที่หายไปต่อหน้าต่อตา มีการเล่าว่าในสมัยนั้น ริชาร์ด ดยุค ออฟ กลอสเตอร์ 

พระปิตุลาทรงสั่งฆ่าเจ้าชายทั้งสองเพื่อขึ้นครองราชย์แทน สิ่งที่น่ากลัวก็คือในปี 1647 

มีช่างก่อสร้างเข้ามาซ่อมแซมและบูรณะภายในปราสาท เมื่อพวกเขาทุกกำแพงบริเวณ หอคอยขาว 

พบกับหัวกะโหลกของเด็กทั้งสอง คาดว่าเป็นของพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 5  และ เจ้าชายริชาร์ด ดยุกออฟยอร์ก

นอกจากนี้มีเรื่องลี้ลับบางอย่างที่กล่าวว่าปราสาทแห่งนี้เหมือนมีชีวิต เช่น 

เมื่อเดินขึ้นบันไดวนบริเวณหอขาวแต่กลับเดินขึ้นไปไม่ถึงชั้นบนสุดสักที บ้างก็ว่าทางเดินในปราสาทเหมือนเขาวงกต 

นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ดูแลยังเล่าต่อว่า มักจะเห็นการปรากฏตัวของ 
พระนางแอน โบลิน มเหสีของพระเจ้าเฮนรี่ที่ 8 ที่มักปรากฏกายให้เห็นบริเวณหอขาวอีกด้วย